Συνάντηση ΔΗΜΑΡ με Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Δ/ντων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. για απόφαση ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο για επιλογή Διευθυντών

Συναντήθηκε χθες ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβούλιου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούμενη από τον πρόεδρό της Τηλέμαχο Κουντούρη, τον αντιπρόεδρο Βασίλειο Καραπάτη, τον γενικό γραμματέα Νικόλαο Μακεδών και τον ταμία Νικόλαο Ζαχαράκη. Στη συνάντηση συμμετείχε εκ μέρους της ΔΗΜΑΡ και το μέλος της Ε.Ε. και του Τομέα Παιδείας του κόμματος Τάσος Δαρσινός.

Η συνάντηση έγινε με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο 4327/2015 για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε για τις θέσεις της Ένωσης Διευθυντών σε ότι αφορά τον τρόπο επιλογής, τον ρόλο των Διευθυντών και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Ένωση, ο Διευθυντής πρέπει να είναι όχι μόνο διοικητικός προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, αλλά κυρίως ο επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στον χώρο αυτό. Απαιτείται δε η ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει, να οργανώνει και να υλοποιεί το έργο της, δίχως άσκοπες γραφειοκρατικές εξαρτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση κρίνει αναγκαία τη θέσπιση ενός σταθερού, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται σε κριτήρια όπως η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η αποκτηθείσα εμπειρία τους και η αποτίμηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής τους.

Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ τόνισε ότι ο χώρος απαιτεί τομές και υπερβάσεις για να μπορέσει να επιτελέσει τον ρόλο του στις σημερινές συνθήκες. Ο κ. Θεοχαρόπουλος υπενθύμισε ότι και σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα η κυβέρνηση επιχείρησε να ελέγξει το κράτος και όχι να πετύχει την αξιοκρατία. Αυτό έπραξε το 2015 τόσο με τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης όσο και με την αλλαγή του τρόπου επιλογής Διευθυντών χωρίς να ακούσει τις προτάσεις μας για ένα αξιοκρατικό σύστημα. Το αποτέλεσμα ήταν και αυτός ο νόμος να κριθεί αντισυνταγματικός. Σήμερα όμως απαιτείται συνεννόηση σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα και όχι στείρες ιδεοληπτικές εμμονές.

Επίσης από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ τονίσθηκε ότι για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης πρέπει να ακολουθούνται ενιαίες πρακτικές διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας για όλα τα επίπεδα. Απαιτείται ένα νέο αξιοκρατικό σύστημα, όπου οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων θα επιλέγονται με βάση πρώτον τα τυπικά προσόντα – επιστημονικά κριτήρια, δεύτερον τα κριτήρια εμπειρίας. Ταυτοχρόνως η επιμόρφωση των Διευθυντών για την απόκτηση πιστοποιητικής διοικητικής επάρκειας από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Επίσης τέθηκε το ζήτημα της αναγκαίας αξιολόγησης.

Υπήρξε συναντίληψη στα περισσότερα ζητήματα και συμφωνήθηκε να υπάρχει μια συνεχής, δημιουργική και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων με στόχο την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας και την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατότητων που υπάρχουν ώστε να συμβάλλει η παιδεία στην υπέρβαση της σημερινής πολυδιάστατης κρίσης.

Advertisements