Α. Διαμαντοπουλου: Το δικό μας δίπολο είναι πρόοδος εναντίον συντήρησης, είτε πρόκειται για αριστερά είτε για δεξιά

Advertisements