Το μέλλον της Ευρώπης, 60 χρόνια μετά τη Συνθήκη της Ρώμης – η εκδήλωση του Protagon

Οι ευρωβουλευτές ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης (ΣΥΡΙΖΑ), Μαρία Σπυράκη (Νέα ∆ηµοκρατία), Νίκος Ανδρουλάκης (∆ηµοκρατική Συµπαράταξη) και Μίλτος Κύρκος (Το Ποτάµι) συζητούν για το μέλλον της Ευρώπης και τη θέση της Ελλάδας στην Ενωση των πολλών ταχυτήτων, στην εκδήλωσης που διοργάνωσε το Protagon στις 20 Μαρτίου

Advertisements